สถานที่ ติดตั้ง : กรมควบคุมมลพิษ
เจ้าของสถานที่ : กรมควบคุมมลพิษ
วันที่ติดตั้ง : กันยายน 2552
รายละเอียด เครื่องปรับอากาศ อีมิแน้นท์ " EMINENT" รุ่น EER 801 + AER25N ประหยัดไฟเบอร์5 / มอก.


[ปิดหน้านี้]