สถานที่ ติดตั้ง : โรงพยาบาล ราชวิถี
เจ้าของสถานที่ : โรงพยาบาล ราชวิถี
วันที่ติดตั้ง : 2551
รายละเอียด เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ยูนิแอร์


[ปิดหน้านี้]