สถานที่ ติดตั้ง : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ขนอม จ.นครศรีฯ
เจ้าของสถานที่ : บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
วันที่ติดตั้ง : 22 สิงหาคม 2551
รายละเอียด เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ ขนาด 320,000 บีทียู


[ปิดหน้านี้]