สถานที่ ติดตั้ง : สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
เจ้าของสถานที่ : อาคาร พหลโยธินเพลส
วันที่ติดตั้ง : 2550
รายละเอียด แอร์ ยี่ห้อ เทรน ขนาด 40 ตัน แอร์ระบบท่อดัก ติดตั้งชั้น 19


[ปิดหน้านี้]