สถานที่ ติดตั้ง : โรงเรียน บ้านคลองคุล
เจ้าของสถานที่ : อ. ทุ่งสง จ.นครครีธรรมราช
วันที่ติดตั้ง : 2551
รายละเอียด แอร์ ยี่ห้อ อีมิแน้นท์


[ปิดหน้านี้]