สถานที่ ติดตั้ง : โรงเรียน บ้านคอกช้าง
เจ้าของสถานที่ : อ. ทุ่งสง จ.นครครีธรรมราช
วันที่ติดตั้ง : 2550
รายละเอียด แอร์ ยี่ห้อ สตาร์แอร์


[ปิดหน้านี้]